Atliekant geodezinius matavimus, naudojamos plienines 20, 110, 50 ir 100 m ilgio ruletės. Labai tiksliems matavimams naudojamos invaro ruletės. Pagal standartą GOST 7502-69 plieninės ruletės skirstomos į tris tikslumo klases. Tikslumo klasės ruletės ilgio paklaidos būna 1-2 mm, 2-os 210 -mm, 3-os — 4-14 mm pagal jų ilgį. Ruletės gali būti su milimetrinėmis ir centimetrinėmis padalomis. Rulečių su centimetrinėmis padalomis pirmas decimetras yra su milimetrinėmis padalomis. Metriniai, decimetriniai ir centimetriniai intervalai ruletėse pažymėti su 0,1-0,4 mm paklaidomis, o milimetriniai – su 0,05-0,2 mm paklaidomis pagal rulečių tikslumo klasę.

Matuojant atstumus, juosta arba ruletė dedama ant žemės paviršiaus. Geodeziniai matavimai Todėl matavimo tikslumas priklauso nuo vietovės nelygumų ir grunto pobūdžio. Geros matavimo sąlygos ten, kur vietovė lygi, 0 gruntas tvirtas (kelio pakraštys, šaligatvis, nušienauta pieva), blogos kai linijoje nelygus gruntas, yra krūmų, aukštos žolės, balų ir kt.

Linija matuoja du matininkai: priekinis ir užpakalinis. Išilgai matuojamosios linijos išvyniojama matavimo juosta arba ruletė. Pradedant matuoti visus smaigelius turi priekinis darbininkas. Užpakalinis darbininkas, vizuodamas per linijoje pastatytas gaires, nurodo priekiniam darbininkui linijos kryptį. Užpakalinis darbininkas prideda juostos pradžios brūkšnį arba ruletės nulinį brūkšnį prie linijos pradžios ženklo centro, o priekinis darbininkas įtempia juosta ir ties išpjova įsmeigia smaigelį. Paskui juosta traukiama matuojamosios linijos kryptimi tol, kol užpakalinis darbininkas prieina prie smaigelio. Jis užkabina juostos išpjova už smaigelio ir nurodo priekiniam darbininkui kryptį. Pastarasis, įtempęs juosta, įsmeigia antra smaigelį. Užpakalinis darbininkas ištraukia prie jo esantį smaigelį ir matuoja toliau. Kiek užpakalinis darbininkas turi smaigelių, tiek kartų juosta atidėta linijoje. Todėl, kai matuojamos ilgos linijos, reikia tikrinti smaigelių skaičių. Kai priekinis darbininkas išnaudoja visus smaigelius, užpakalinis darbininkas jam perduoda savo smaigelius, išskyrus prie jo esantį įbesta į žemę. Užpakalinis darbininkas turi atsiminti (užrašyti), kiek kartų ir po kiek smaigelių jis perdavė pirmajam darbininkui. Matuojant paskutinę linijos dalį, matavimo juosta arba ruletė yr už ją ilgesnė. Todėl tenka atskaičiuoti juostos arba ruletės dalį, kuri vadinama liekana. Liekana atskaičiuojama cm tikslumu iš akies. Kiekvienos linijos ilgis matuojamas du kartus. Jei naudojama viena juosta, matuojama pirmyn ir atgal arba dviem juostomis viena kryptimi.

Geodeziniai matavimai reikalingi visais atvejais. Matavimo juostos arba ruletes tikrasis ilgis skiriasi nuo nominaliojo ilgio. Jis priklauso nuo matavimo priemones gamybos ir naudojimo sąlygų. Todėl juostos arba ruletes tikrasis ilgis išreiškiamas lygtimi

Komparavimo pataisa galima rasti lyginant matavimo juostą su kita standartinė juosta, kurios ilgis ‘tiksliai žinomas. Komparuojamoji ir standartinė juostos ištempiamos ant lygaus horizontalaus paviršiaus, sutapdinami jų pradiniai brūkšniai, o galinių brūkšnių nesutapimo dydis AI„ išmatuojamas liniuote su milimetrinėmis padalomis. Komparuojant matuojama aplinkos temperatūra, kuri yra artima juostų metalo temperatūrai.

Geodeziniai matavimai kaina

Komparavimo pataisa Alk teigiama, kai komparuojamoji matavimo priemonė ilgesnė už nominalią reikšmę (20, 30 arba 50 m), ir neigiama, kai trumpesnė.

Dažnai matavimo priemones komparuojamos lauko komparatoriuje. JĮ sudaro horizontalioje aikštelėje specialiai pastoviai įtvirtinti du ženklai, tarp kurių tiksliai išmatuotas atstumas Sk. Lauko komparatoriumi taip pat gali būti du poligonometrijos punktai. Komparuojamuoju prietaisu kelis kartus išmatuojamas komparatoriaus ilgis ir randamas rezultatų vidurkis. Matavimo prietaiso komparavimo pataisa, kai komparavimo temperatūra.

Matavimo juostos ir ruletės ilgis keičiasi, jeigu keičiasi matavimo aplinkos temperatūra. Tačiau aplinkos temperatūra keičiasi nuolat. Todėl išmatuotus linijų ilgius reikia pataisyti temperatūros pataisa AS). Ji skaičiuojama naudojantis formule

Matuojant atstumus 1:3000 ir mažesniu tikslumu, į pataisas dėl temperatūros atsižvelgti nereikia.

Matuojamoji linija dažnai yra palinkusi į horizontą. Tačiau plane ir žemėlapyje vaizduojama horizontali linijos projekcija, todėl ją reikia apskaičiuoti. Iš stataus trikampio palinkusios linijos atkarpos. horizontaliosios projekcijos praktiškai nenaudojama randama išmatuotos linijos ilgio S pataisa ASĮ vadinama polinkio pataisa. Palinkusi linija visada ilgesnė už savo horizontaliąja projekciją, todėl polinkio pataisa neigiama:

Formulė sudėtingesnė, bet patogesne naudoti, nes ja lengviau sudaryti pataisų lenteles, nomogramas